L i ê n   H

Công ty TNHH Truyền Thông KUMOP AGENCY

CEO

Phước Coca

+84 792.33.77.33 Phuocnguyen.marketing@gmail.com

Co-founders

Thịnh Trần

+84 76.4494.227 Kumop.thinh@gmail.com

Kumop – Digital Marketing Agency in Vietnam

493 Lý Thái Tổ, Phường 10

Quận 10, Hồ Chí Minh