Các nghiên cứu khoa học về hiệu quả của EFT

Các nghiên cứu khoa học của Harvard Medical Schools và của tiến sĩ Dr. Dawson Church về sự hiệu quả của EFT 1. EFT dựa trên nền tảng châm cứu chữa bệnh cổ xưa của Phương Đông: Nhiều nền tảng nguyên tắc của EFT là từ châm cứu chữa bệnh cổ xưa của y học …

Các nghiên cứu khoa học về hiệu quả của EFT Read More »