L i ê n   H

Công ty TNHH Truyền Thông KUMOP AGENCY

 
 

CEO

Phước Coca

+84 792.33.77.77

Phuocnguyen.marketing@gmail.com

 
 

Co-founders

Thịnh Trần

+84 76.4494.227

Kumop.thinh@gmail.com

Kumop – Digital Marketing Agency in Vietnam

141 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh