L i ê n   H

Công ty TNHH Truyền Thông KUMOP AGENCY

CEO

Phước Coca

+84 792.33.77.77Phuocnguyen.marketing@gmail.com

Co-founders

Thịnh Trần

+84 76.4494.227Kumop.thinh@gmail.com

Kumop – Digital Marketing Agency in Vietnam

141 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Kumop – Digital Marketing Agency in Australia

478 The Horsley Dr Fairfield NSW 2165, Australia